Wat is mediation?

Mediation kan verschillend vorm gegeven worden:


 Preventieve mediation:


Partijen kunnen preventief afspraken maken vooraf over bijvoorbeeld familiebedrijven, huwelijken en andere samenlevingsvormen om hoge financiële en emotionele kosten, verstoorde verhoudingen en ingewikkelde procedures in de toekomst te voorkomen. Preventieve mediation geeft duidelijkheid over verwachtingen die partners van hun relatie hebben. Hierbij gaat het vooral om praktische zaken juist vooraf goed te regelen. ​

Conflict situaties:


Mensen die een oplossing zoeken voor hun conflict, gaan onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek. Op voorhand worden de spelregels afgesproken en vastgelegd in een mediation overeenkomst. De mediator is een neutrale derde partij die ondersteunend en sturend is het conflict of gespannen situatie wat jullie verdeeld houdt. De mediator helpt partijen duidelijk te krijgen wat de wederzijdse belangen zijn om van daar uit naar oplossingen kijken die jullie beiden rechtvaardig en acceptabel vinden. U kunt zich voorstellen dat zelfbedachte oplossingen beter geaccepteerd worden dan een vaststaand oordeel van de rechter.