Wat is het verschil met een juridisch procedure?

Een belangrijk verschil tussen een juridische procedure en mediation is dat in een juridische procedure het geschil toegespitst wordt tot belangen die voor de wet gewichtig zijn. In een juridische procedure strijden partijen (vaak via hun advocaten) tegen elkaar. De rechter beoordeelt het geschil op basis van wettelijke juridische kaders. Een rechter neemt een besluit over het geschil, waarbij de aandacht gericht is op het verleden. Dit heeft als voordeel dat beide partijen verder kunnen. Echter één partij als verliezer en de andere partij als winnaar. Rechtvaardigheidsgevoel, het werkelijke probleem oplossen, verergeren of in staand laten speelt hierbij geen rol. Hierbij wordt het werkelijke conflict tussen beide partijen niet opgelost, deze blijft bestaan.


Een juridische procedure kan lang duren, de kosten blijven oplopen, de juridische uitkomst is onzeker en reputaties van partijen of één van de partijen raken beschadigd. Relaties tussen beide partijen komen verder onder spanning te staan waardoor er geen sprake meer kan zijn van samenwerking door de onderliggende emoties.


In mediation ligt de focus juist op het oplossen van het onderliggende conflict en het openleggen van bijkomende emoties waardoor er ruimte ontstaat voor een oplossing waar alle betrokkenen achterstaan. Meerdere issues die met elkaar samenhangen kunnen tijdens mediation bespreekbaar gemaakt worden.