Waarom is de kans van slagen zo groot?

Partijen weten vaak goed wat zij wel en niet willen, maar niet waaróm. In een conflict houdt een ieder vast aan zijn eigen standpunten. Hierdoor ontstaan er vaak welles-nietes discussies waarmee geen oplossingen bereikt worden. De mediator helpt de partijen te laten kijken naar een ander hun standpunten waarbij de ander naar het ‘waarom’ kan luisteren. Waarom houdt iemand vast aan deze standpunten en wat is hier de werkelijke reden achter? Zo ontstaat ruimte voor ‘win-win’ oplossingen.


Tijdens het mediation proces wordt er ook aandacht besteedt aan het realiteitsgehalte van de aangedragen oplossingen. Hierdoor weten de partijen wat ze overeengekomen zijn en zo achter de gekozen oplossingen kunnen staan. De mediator laat de partijen ook kijken naar de toekomst; hoe gaan jullie de volgende keer met wrijvingen om?


De kracht van mediation is dat partijen zelf hun eigen oplossingen vinden en aandragen die tegemoet komen aan hun eigen wensen en behoeften. Om deze reden zijn de oplossingen makkelijker uitvoerbaar en na te leven. Iedere partij heeft zelf invloed gehad in de oplossingen, in plaatst dan dat de oplossing is opgelegd door een rechter.