Is mediation vertrouwelijk?

Een mediation heeft alleen kans van slagen als partijen vrijuit durven te spreken. Om deze reden wordt bij aanvang van de mediation de geheimhoudingsplicht besproken en schriftelijk vastgelegd in de mediation overeenkomst. Dit houdt in dat alles wat binnen de mediation besproken wordt, geheim blijft.


Wanneer de mediation niet zou slagen, mag deze informatie niet gebruikt worden in een procedure. Alle personen die aan een mediation deelnemen, ook eventuele adviseurs, advocaten, etc. tekenen voor geheimhouding.