Hoe zeker kan ik zijn dat de afspraken worden nagekomen?

Oplossingen die gezamenlijk tot stand zijn gekomen en waarbij ieder individu invloed op heeft mogen hebben, worden beter geaccepteerd door betrokkenen, dan een oordeel van de rechter. Partijen kunnen de vaststellingsovereenkomst ook door een notaris om laten zetten in een authentieke akte. Met hulp van een deurwaarder kan hierdoor worden overgegaan tot tenuitvoerlegging van de vorderingen zoals is vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.