Hoe werkt mediation?

Mediation is een officiële procedure om conflicten op te lossen. Het mediationproces zelf is informeel, en kan bestaan uit vier fasen. Deze fasen kunnen in één of meerdere bijeenkomsten (gemiddeld drie-vijf) doorlopen worden:


1.

De intake. Aan het begin van het mediationproces maken de partijen en de mediator afspraken die verwerkt worden in de mediation overeenkomst. Daarin spreken zij af dat zij gemotiveerd zullen zijn om de kwestie gezamenlijk op te lossen en welke afspraken in dit proces voor de partijen belangrijk zijn. Tijdens de mediation worden er geen rechterlijke procedures gestart en eventueel lopende procedures worden opgeschort. ​


2.

​De exploratiefase. Onder begeleiding van de mediator zal er worden stil gestaan bij het conflict. Wat zijn de standpunten en welke belangen spelen er? Als de belangen duidelijk zijn, er gesproken is over de bijkomende emoties en men elkaar heeft kunnen verstaan, dan pas, kan overgegaan worden naar de exploratiefase.

3.

De onderhandelingsfase. In deze fase zoeken partijen naar oplossingen die beiden belangen tegemoet komen.


4.

Vaststellingsovereenkomst. Als partijen het eens zijn over de oplossingen, stelt de mediator een vaststellingsovereenkomst op. Hierin worden de aangedragen oplossingen en afspraken vastgelegd.