Heb ik de juiste keuzes gemaakt?

De mediator is de procesbewaker en geeft geen adviezen in het maken van uw keuzes. Het is belangrijk dat partijen zich goed laten informeren over de te maken oplossingen. Het kan nodig zijn dat u de beoogde afspraken eerst laat toetsen door externe deskundigen. Advocaten en adviseurs kunnen met wederzijds goedvinden ook aan tafel zitten. De mediator leidt het proces, de partijen zijn met elkaar in gesprek en de andere aanwezigen bieden steun en advies wanneer dat nodig is. Alle aanwezigen dienen voor geheimhouding te tekenen.