De andere partij wil geen mediation

In een conflict wordt er vaak van uitgegaan dat de andere partij niet zal willen deelnemen. Om deze reden is het goed om na te gaan wat mediation u beiden kan bieden, wat u met een rechterlijke uitspraak niet kan bereiken. Als er iemand in uw netwerk is die door beide partijen gerespecteerd wordt, zou die het voorstel voor mediation kunnen bespreken. Ook advocaten kunnen mediation met elkaar bespreken. Voor partijen is het vaak belangrijk te weten dat de route naar de rechter open staat als partijen er met mediation niet zijn uitgekomen.